instalacje dedykowane, instalacje pneumatyczne, szafy krosowe, instalacje światłowodowe, sieci strukturalne, diagnostyka sieci narzędziami pomiarowymi FLUKE, sieci bezprzewodowe, instalacje sieci komputerowych, sieci internetowe

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Korzystanie z dóbr techniki stało się dziś standardem. Nie wyobrażamy sobie żadnego nowoczesnego przedsiębiorstwa, instytucji, ani nawet gospodarstwa domowego sprawnie funkcjonującego bez korzystania z energii elektrycznej. Dlatego, wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy budowę instalacji i sieci elektrycznych.

Wykonujemy kompleksowe instalacje elektryczne zarówno w prywatnych domach jak i przemysłowych budynkach. Prowadzimy budowę, montaż i i modernizację sieci elektrycznej. Każde przedsięwzięcie poprzedzamy wnikliwą analizą potrzeb Klienta, zgodnie z którymi opracowujemy projekt. Zawiera on warunki podłączenia do sieci i opis infrastruktury sieciowej w oparciu o wymogi Klienta i obowiązujące przepisy. Prowadzimy dokumentację wykonawczą i powykonawczą.

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów instalacji przemysłowych,a szeroka wiedza pracowników wykonujących zlecenia z użyciem nowoczesnego oprzyrządowania i czuwających nad prawidłowym wykonaniem usługi, jest gwarantem zadowolenia naszych Klientów.
Oferujemy wysokiej jakości rozdzielnie (rozdzielnice) elektryczne, szafy rozdzielcze, gniazda zasilające. Ponadto, wykonujemy instalacje zasiania awaryjnego UPS, które mają za zadanie utrzymanie funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w przypadku zaniku, awarii zasilania sieciowego lub niewłaściwych jego parametrów (spadki, wzrost i inne zdarzenia).

Opracowywane przez nasza firmę projekty instalacji elektrycznych opieramy na normach i wymogach stawianych przez zakad energetyczny oraz przepisach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Oferujemy pomiary instalacji i sieci elektrycznej gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania, okresowe przeglądy zarówno instalacji jak i urządzeń i ewentualne usuwanie awarii. Prowadzimy diagnostykę sieci nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi firmy FLUKE. Używanie testerów instalacji elektrycznej pozwala na zapobieganie przypadkom pożaru, porażenia prądem czy uszkodzenia urządzeń korzystających z sieci.
Mamy świadomość, że sprawnie działąjąca instalacja elektryczna, to przede wszystkim bezpieczeństwo jej użytkowników.

Naszym priorytetem jest zadowolenie i bezpieczeństwo Klienta!

prace serwisowe i wykonawcze

24h / 7 dni w tygodniu